NIJANSA d.o.o. Rijeka
Verdieva 15, HR - 51000 Rijeka, Hrvatska

T: +385 (0)51 336 507
F: +385 (0)51 213 502
E: info@nijansa-trgovina.hr
TRGOVINA NA VELIKO I MALO

- boje i lakovi za drvo, metal i beton
- fasadni premazi
- izolacijski proizvodi
- brusni materijal
- papirna konfekcija
- drogerijska roba
- sredstva za čišćenje


matični broj: 03482065

kunski bankovni račun:
Privredna banka Zagreb d.d.
2340009-1110036591

Društvo je upisano u sudski registar
Trgovačkog suda u Rijeci pod brojem
MBS 040084566

Temeljni kapital:
20.000,00 kuna uplaćen je u cijelosti

Članovi Uprave:
Saša Pavličić

Radno vrijeme:
ponedjeljak - petak 8:00 - 19:00
subota 8:00 - 13:00


Nijansa d.o.o. Rijeka © 2009 NIJANSA d.o.o.© 2009 MSp MSp